راهنمای انتخاب سایز کفش بر مبنای پاهای خانم های ایرانی و قالب های ایرانی

راهنمای انتخاب سایز کفش بر مبنای پاهای خانم های ایرانی و قالب های ایرانی

می توانید از جدول زیر برای انتخاب سایز مورد نظر استفاده نمایید: جدول راهنمای سایز زنانه: طول (cm) سایز (size) 23.1_22.9 36 23.5_23.2 37 24.1_23.6 38 24.8_24.2 39 25.1_24.9 40 25.4_25.2 41 جدول راهنمای سایز کلی تمام کشورها : حالا